ทุกคนบนโลกควรดูวิดิโอสัตว์ยาว 1 นาทีนี้

ภายในเวลาหนึ่นาทีมันสอนเราได้มากกว่าที่คนส่วนใหญ่จะสอนได้โดยใช้เวลาทั้งชีวิต

แอนดรอยดืปล่อยโฆษณาที่ทำให้คนเม้ากันสนั่นไปทั่วอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะคนรักสัตว์ทั้งหลาย สารที่ต้องการจะสื่อก็คือ “อยู่ด้วยกัน ไม่ใช่เป็นแบบเดียวกัน” รักผู้อื่นแต่เป็นตัวของตัวเอง… วิดิโอนี้ทำให้เราเห็นภาพหมดเลย

https://youtu.be/vnVuqfXohxc

- โฆษณา -