6 อาการเจ็บป่วยที่เจ้าตูบสัมผัสได้

2. การชัก

Service Dogs by Warren Retrievers

ยังคงมีการถกเถียงกันว่าหมาสามารถสัมผัสได้จริงมั้ยหากคนกำลังจะมีอาการชักหรือพวกมันแค่มีปฏิกิริยาต่ออาการที่กำลังเกิดขึ้นกันแน่ หากพวกมันสัมผัสได้จริงว่าอาการนี้กำลังจะเกิดขึ้น นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าพวกมันทำได้อย่างไร เพราะยังไม่มีการระบุกลิ่นหรือตัวบ่งชี้อะไรที่สามารถคาดเดาการเกิดอาการชักได้ ผู้ฝึกจึงสามารถสอนให้หมาที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือให้ช่วยหลังมีอาการนี้เกิดขึ้นได้เท่านั้น ตอนนี้ยังไม่รู้กันว่าหมาที่ดูเหมือนจะสัมผัสอาการชักได้ก่อนมันจะเกิดขึ้นนั้นได้กลิ่นบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเคมีในร่างกายหรือลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนไปแบบเบาบางกันแน่

- โฆษณา -

SOURCEIheartdogs